بازیابی رمز عبور


  • برای بازیابی رمز عبور پرکردن موارد زیر الزامی است.
  • چنانچه اطلاعات وارد شده صحیح باشد،رمز عبور جدید به شماره موبایل مذکور ارسال خواهد شد.
  • برای هر شخص تنها سه بار امکان بازیابی پسورد از این روش فراهم می باشد.
  • درصورت بروز مشکل با شماره 09173074928 تماس بگیرید.